Veronika Barilíková z triedy DP1 sa v dňoch zúčastnila na štvordňovom zážitkovom projekte Study Discovery v Amsterdame a Haagu. Program ponúkal možnosti navštíviť tamojšie univerzity, zoznámiť sa s ich študijným programom, ale najatraktívnejšia bola príležitosť hovoriť so študentmi zo Slovenska, ktorí študujú na týchto univerzitách. Veronika má z pobytu krásne a obohacujúce dojmy a dobrý pocit, že ju Diploma Programme kvalitne pripraví na štúdium v zahraničí.

Study Discovery with DP

Our IB DP1 student Veronika Barilíková took part in in an experience project called Study discovery that took place in Amestrdam and The Hague, Netherlands from to . The project offers opportunities to visit the universities in these cities, to learn more about their study programmes and above all there was a chance to meet Slovak students who study there. They were willing to share their experience, Veronika was impressed and now she really has got a feeling that Diploma Programme will prepare her for studying abroad. That´s right!

Fotogaléria — Projekt Study Discovery v Holandsku

Informácie — Projekt Study Discovery