Kreatívne centrum RTVS Košice vyhlásilo projekt Open creative doors III., do ktorého sa s nadšením zapojila naša študentka Diana Kráľová (1.A). Vyskúšala si prácu pred kamerou i za kamerou a vytvorila krátku reportáž o akcii, ktorú si žiacky parlament pripravil pre svojich pedagógov pri príležitosti osláv Dňa učiteľov, ktoré sa konali 28. marca 2023 v aule nášho gymnázia.

Videoreportáž — Open Creative Doors III. (Diana Kráľová)