Príjemné prežitie Veľkej noci

Vážení rodičia, milí žiaci,

prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.