Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku mali naši maturanti možnosť zúčastniť sa prehliadky Združenej tkanivovej banky na LF UPJŠ.

Vedecko-výskumné pracovisko Združená tkanivová banka sa zaoberá regeneračnou medicínou a návštevníci mali v rámci jej prehliadky jedinečnú príležitosť nahliadnuť do jej priestorov a oboznámiť sa s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickým využitím buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach.

Ďakujeme za takúto príležitosť!

Fotogaléria — Prehliadka Združenej tkanivovej banky

Článok — Združenú tkanivovú banku navštívili stredoškoláci v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku (upjs.sk)