Hovoriť znamená konať — takto znel názov prednášky, ktorej sa naši francúzštinári mali možnosť zúčastniť na akademickej pôde UPJŠ. Viedla ju pani profesorka Eva Kováts z univerzity v Miskolci, ktorá nám priblížila základné jazykovedné pojmy a prierez spoločnými črtami rôznych jazykových skupín vo svete. Prednáška sa konala vo francúzštine a bola simultánne tlmočená študentkami tlmočníctva priamo v tlmočníckych kabínkach.

Za sprostredkovanie tejto zaujímavej a autentickej skúsenosti ďakujeme Katedre anglistiky a amerikanistiky UPJŠ v KE, v zastúpení skvelého profesionálneho tlmočníka a prekladateľa pre európske inštitúcie pána Mgr. Romana Gajdoša. Mimochodom, bývalého Šrobárčana. Tešíme sa na ďalšie nové spoločné projekty!

Fotogaléria — Prednáška vo francúzskom jazyku na UPJŠ