Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

Podmienky prijatia do programu IB DP, termín podávania prihlášky a termín konania prijímacích pohovorov zverejníme čoskoro.

INFORMATION FOR THE FUTURE APPLICANTS FOR THE IB DP

Detailed conditions of the admission process, the deadline for submitting of the application form as well as the date of the entrance exams will be published soon on our website.

Viac informácií →

For more information →