Tomáš Jusko zo 4.C vyhral krajské kolo informatickej súťaže ZENIT (kategória A) a postupuje na celoslovenské kolo.
Srdečne blahoželáme a držíme prsty.