Záujmové krúžky

Milí Šrobárčania,

zverejnili sme ponuku záujmových krúžkov v školskom roku 2023/2024.

Prihlásiť sa je možné do 21. septembra 2023.

Zoznam ponúkaných záujmových krúžkov →