Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

Milí Šrobárčania,

dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:30 hod.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivá odovzdajte elektronicky prostredníctvom EduPage.

Harmonogram začiatku školského roka 2021/2022 →