Organizácia vyučovania počas ÚFIČ MS 2019 pre 1. až 3. ročník

Z dôvodu konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sú v dňoch od 27. do 30. mája 2019 pripravené náhradné aktivity pre žiakov.

Organizácia vyučovania a výdaj stravy počas maturitnej skúšky →