Z dôvodu konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú v dňoch 12.—13. 03. 2019 pripravené náhradné aktivity pre žiakov.


Organizácia vyučovania počas EČ a PFIČ MS 2019 pre 1. až 3. ročník
Pondelok 11.03.2019 1.– 3. ročník Vyučuje sa podľa rozvrhu
Utorok 12.03.2019 1. ročník I.A 08:00 Protidrogové prednášky v triede III.D,
Doba trvania cca 1 hod.,
Príchod do školy podľa rozpisu
I.B 09:00
I.C 10:00
I.D 11:00
2. ročník II.A + 1.tretina II.D 08:00 – 10:00 Sebaobrana v telocvični,
Dĺžka trvania podľa harmonogramu,
Príchod do školy podľa rozpisu,
II.D sa rozdelí na tretiny
II.B + 2.tretina II.D 10:00 – 12:00
II.C + 3.tretina II.D 12:00 – 14:00
3. ročník III.A 10:00 Návšteva Východoslovenskej galérie na Hlavnej,
Zraz podľa rozpisu
III.B 10:00
III.C 08:00 – 13:25 Finančná gramotnosť v triede v II.A,
Zraz podľa rozpisu
III.D 08:00 – 13:25 Finančná gramotnosť v triede v III.A,
Zraz podľa rozpisu
Streda 13.03.2019 1.– 3. ročník 09:40 Historická radnica: Let art Generácia XYZ
Štvrtok 14.03.2019 1.– 3. ročník Učí sa podľa rozvrhu / zmena miestností v suplovaní DSD 1 v aule
Piatok 15.03.2019 1.– 3. ročník Učí sa podľa rozvrhu

Zmena výdaja stravy

Obedy sa budú podávať nasledovne:

11.03.2019 — pondelok
od 12:00 do 14:40 hod.
12.03.2019 — utorok
od 11:15 do 13:30 hod.
13.03.2019 — streda
od 11:15 do 13:30 hod.
14.03.2019 — štvrtok
od 12:00 do 14:40 hod.
15.03.2019 — piatok
od 12:00 do 14:40 hod.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV: prosíme, aby sa elektronicky individuálne odhlasovali.

  1. jedálny lístok,
  2. v pravo hore sa prihlásiť — heslo je možné zmeniť (heslo nie je totožné s heslom na edupage a bolo zaslané na e-mail),
  3. stravníkovi sa každý deň zobrazí zaškrtnutý štvorček, ktorý znamená prihlásený obed,
  4. kliknutím na štvorček sa obed odhlási,
  5. odhlásiť stravu na nasledujúci deň je možné len do 14:30 hod.,
  6. načas neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje,
  7. v jedálnom lístku v pravo hore je možné stiahnuť aplikáciu pre android.

Ďakujem za spoluprácu.

Slezáková
vedúca školskej jedálne