Školstvo potrebuje učiteľov s víziou, ktorí pripravia žiakov na reálny život a na zvládanie výziev, ktoré so sebou prináša meniaci sa svet. Na Šrobárke podporujeme našich pedagógov, aby sa naďalej kvalitne vzdelávali, nadobúdali nové zručnosti a hľadali spôsoby, ako zatraktívniť výučbu inovatívnymi metódami.

Niektorí naši učitelia preto nezaháľali a počas letných prázdnin sa zúčastnili vzdelávacích mobilít v rámci programu Erasmus+, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ. Cieľom projektu bolo zlepšenie odborných kompetencií učiteľov, modernizácia a internacionalizácia školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykových zručností.

Letné jazykové kurzy absolvovali Mgr. Katarína Horváthová (ŠPJ, Tenerife, Španielsko, 07/2023), Mgr. Daniela Siváková a RNDr. Monika Trebuňová (ANJ, Limassol, Cyprus, 07/2023), Mgr. Dana Bugorčíková, Mgr. Emília Šolcová, PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Martina Hlinková a Mgr. Martina Fabriciová (ANJ, Limassol, Cyprus, 08/2023).

Metodologické kurzy zamerané na inovatívne metódy v praxi absolvovali Mgr. Ingrid Melichová, Mgr. Dana Starostová, Mgr. Slavka Ilavská a Mgr. Silvia Oravcová (Advanced Methods and Practices for Foreign Language Teachers, Florencia, Taliansko, 07/2023), Mgr. Jana Geročová (Making the most of new technologies, apps and social media in the classroom, Palermo, Taliansko, 07/2023), Mgr. Ivana Petrašovičová (Professeur de francais langue étrangere, Nice, Francúzsko, 07/2023), Mgr. Ingrid Palenčárová, Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Veronika Polomská a Mgr. Marek Zvirinský, PhD. (Outdoor learning and adventure education: Special edition Trekking in Tenerife, Španielsko, 08/2023).

Veríme, že všetci naši kolegovia prinesú do svojej práce inovácie a nové myšlienky a pomôžu tak malými krokmi zlepšiť vyučovanie na Šrobárke.

Fotogaléria — Naši učitelia nezaháľajú ani v lete (Erasmus+)

Informácie — Akreditácia pre program Erasmus+ mládež (2021 – 2027)

Fotogaléria — Erasmus+ Florencia

Fotogaléria — Erasmus+ Puerto de la Cruz

Fotogaléria — Erasmus+ Palermo

Fotogaléria — Erasmus+ Nice

Fotogaléria — Erasmus+ Limassol

Fotogaléria — Erasmus+ Cyprus

Fotogaléria — Erasmus+ Tenerife