V dňoch 21. a 22. apríla 2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie 29. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2023. Tento rok sa súťaže zúčastnilo spolu 51 stredoškolských časopisov.

Hosťami boli Rastislav Káčer, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Náš časopis Študentské slovo získal v absolútnom poradí krásne druhé miesto a zároveň nám Rastislav Káčer, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, udelil čestné uznanie za články, ktoré písali o tom, čo sa deje za našimi východnými hranicami (autorky článkov Eva Melichová a Alexandra Piatková).

Zapojili sme sa aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách a získali Špeciálnu cenu za odborné spracovanie témy (autorky článku Karolína Kundracíková a Gabriela Grešková).

Redakčná rada: Karolína Kundracíková (šéfredaktorka), Miriam Šuľová, Alexandra Piatková, Mia Badidová, Simona Kuzmová Eva Melichová, Annamária Kecer, Katarína Kuzárová, Nikol Lévaiová, Emília Štroffeková, Malvína Hadžegová, Natália Utľáková, Eduard Lehocký a Michal Hoľan (obidvaja grafická úprava).

Celej redakčnej rade srdečne blahoželáme!

Fotogaléria — Štúrovo pero 2023