Národný program CERN

Milí žiaci, ústav časticovej fyziky v CERN-e organizuje dvojtýždňový študijný pobyt stredoškolských študentov zameraný na získanie skúseností v oblasti prírodných a technických vied v autentickom prostredí medzinárodnej vedeckej inštitúcie CERN.

Program sa uskutoční od 15. do 28. septembra 2019 v CERN-e. Prihlasovať sa môžete cez elektronický prihlasovací formulár zverejnený na web stránkach CERN-u. Posledný termín na podávanie prihlášok je 15. apríl 2019.

Viac informácií o študijnom pobyte →