Dnes ráno (16. marca 2021) nás vo veku 81 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega RNDr. Elemír Scholtz, PhD., známy svojím šarmantným a galantným vystupovaním.

So Šrobárkou ho spájala 35-ročná životná púť (1967 – 2002) triedneho učiteľa (6 tried) i učiteľa fyziky a chémie, ktorý odovzdával svojim žiakom vedomosti, ale aj kus zo svojho srdca. V roku 2007 napísal učebnicu Fyzika pre gymnáziá s osemročným štúdiom, Dynamika, a v roku 2019 bol uvedený do Siene slávy Klubu absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Česť jeho pamiatke.