Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Milé Šrobárčanky a Šrobarčania,

dávame Vám do pozornosti informáciu, že po pilotnom kole máte možnosť zapojiť sa do krajského kola Olympiády kritického myslenia.

Súťažíte ako jednotlivec v dvoch kategóriách 1. — 2. roč. SŠ a 3. — 4. roč. SŠ. Prihlásiť sa môže ktokoľvek z vás.

Úlohy OKM sa delia do troch tematických častí. Prvá časť sa zameriava na mediálnu gramotnosť a overovanie informácií. Druhá časť sa bližšie pozerá na manipulatívne techniky, hlavne pri interpretácií dát a písaného textu. Tretia časť cvičí argumentáciu – schopnosť logicky, konštruktívne a slušne obhajovať pozíciu.

Súťaž sa začína krajským kolom, uskutoční sa 23. marca 2022 v čase medzi 9:00 a 13:00. Súťažiaci budú mať 2 hodiny času od momentu, kedy začnú test. Samotný test prebehne online na platforme okm-online.sk. Najlepší z Vás postúpia do celoslovenského kola.

V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Ľ. Kurcinovú.