Dňa 13. apríla 2023 sa v priestoroch Chemických vied Prírodovedeckej fakulty na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B, teda 2. ročník gymnázia.

Našu školu reprezentovali 3 žiaci 2. ročníka a to: Filip Hnát (II.A), Denis Zajak (II.B) a Viktória Petrová (II.E). Svojimi vedomosťami a nadobudnutými zručnosťami veľmi úspešne konkurovali študentom z iných škôl. Stali sa úspešnými riešiteľmi a obsadili 8., 11. a 18. miesto.

K ich úspechu im gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.