Sme veľmi radi, že po troch rokoch sa opäť malý školský dvor našej školy premenil na javisko študentskej zábavy a recesie. Kalamajky sa vrátili vo veľkom štýle, tento rok v znamení rozprávok.

Hoci súčasní žiaci Kalamajky nikdy nezažili, posmelení rozprávaním svojich učiteľov zhostili sa prípravy s nadšením. Rozbehnutie trvalo trochu dlhšie, no nakoniec sa mnohých zmocnila kalamajková nálada a chodby, triedy i školský dvor boli plné príprav, smiechu, hudby, tanca a dobrej nálady. Príbehy rozprávok na šrobársky spôsob sa rozvíjali, kulisy nadobúdali svoju umeleckú hodnotu. A 47. Kalamajky sa mohli začať už tradične v posledný aprílový piatok — 28. apríla 2023 o 16:00 hod.

Sme hrdí na to, že kolektívy z 8 tried (2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E a 4.C), členovia študentského parlamentu a jednotlivci z rôznych tried 1. až 4. ročníka svojím časom, ochotou a talentom prispeli k tomu, že sme sa mohli vrátiť k jedinečnej tradícii našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom k tomu prispeli.

Dovidenia o rok, priatelia!

Fotogaléria — 47. Kalamajky (2023)