Výsledky prijímacieho konania

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

Dôležité informácie o ďalšom postupe →

Prevod slovného hodnotenia na vyjadrenie hodnotenia klasifikačným stupňom →

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.