Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9) dosiahnu v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Termín písomnej prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je nasledovný:

  • — 1. termín prijímacej skúšky
  • — 2. termín prijímacej skúšky

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. máj 2022.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →