Imatrikulačný ples Šrobárky

Imatrikulačný ples Šrobárky (fotogaléria) →