Každoročne mesiac október patrí na Šrobárke predovšetkým prvákom. Imatrikulácia je už neodmysliteľnou tradíciou v živote našej školy a svoje pokračovanie mala aj tento rok. Dňa 5. októbra 2018 v Dome umenia bolo do nášho gymnaziálneho cechu šrobárskeho slávnostne prijatých 128 prvákov.

Slávnostný večer otvorili spoločenským tancom študenti 2. ročníka — Ľudovít Širák a Viktor Huňady s tanečnými partnerkami. V úvode sa prvákom prihovorila naša pani riaditeľka PaedDr. Zlatica Frankovičová. Moderátorsky nás večerom sprevádzala dvojica Tomáš Kováč (2.C) a Zuzana Rajčanová (2.A). Všetky triedy 1. ročníka si pre nás pripravili bohatý program, ktorý pokračoval vystúpením ďalších účinkujúcich, medzi ktorými nechýbali aj naši noví Šrobárčania: Adrian Winkelmes z 1.C triedy (ľudový tanec) a Ema Kuželová z 1.B (scénický tanec). Dôležitou súčasťou imatrikulácie bol aj prvácky sľub na šrobárske srdce pred slávnym šrobárskym senátom.

V závere oficiálnej časti vystúpili so spoločenským tancom študentky 1. ročníka Noemi Sabová (1.B) a Patrícia Kačmárová (1.A) s tanečnými partnermi. Po ich vystúpení patril parket celej Šrobárke, a tak skvelá atmosféra a zábava pokračovala až do neskorých večerných hodín. Ako každý rok môžeme aj dnes skonštatovať, že imatrikulačný ples bol skvelý, magický, neopakovateľný… a už teraz sa tešíme na imatrikuláciu 2019!

Fotogaléria — Imatrikulácia 2018