Prečo túžime po poznaní? Aké je spojenie medzi poznaním a kultúrou? Dokáže nové poznanie zmeniť náš názor na to, čo sme vždy uznávali a v čo sme verili? Aká je spojitosť medzi osobnou skúsenosťou jednotlivca a poznaním?

Toto je len výber z otázok, s ktorými pracovali naši žiaci z DP1 triedy pri príprave na ich TOK Exhibition, ktorá sa uskutočnila v utorok popoludní v aule. A že na zaujímavé otázky dokázali aj zaujímavo odpovedať dokazuje, že miestami to v aule skutočne znelo ako na veľtrhu myšlienok. Každý žiak mal spracovanú jednu otázku alebo tézu a k nej priniesol tri predmety a odprezentoval ich vzájomnú spojitosť. Žiaci dokázali, že predmet Theory of Knowledge (Teória poznania) v Diploma Programme im rozšíril obzory a vnímanie sveta. A čo ty? Prečo túžiš po poznaní ty?

Fotogaléria — TOK EXHIBITION – výstava myšlienok