Dňa 23. marca 2023 sa konalo okresné kolo recitačnej sútaže Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Konzervatória Timonova 2 v Košiciach. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola, Arian a Eliška. Obidvaja sa umiestnili nasledovne:

v kategórii POÉZIA — 1. miesto: Arian Tahzib (2.A),
v kategórii PRÓZA — 2. miesto: Eliška Knižková (1.A).

Arian svojím víťazstvom postúpil na krajské kolo do Michaloviec, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2023. V bohatej konkurencii nadšencov v umeleckom prednese poézie a prózy si odniesol nádherné 3. miesto.

Blahoželáme a želáme mnoho ďalších úspechov v recitačnom umení!

Fotogaléria — Hviezdoslavov Kubín 2023