Geografická olympiáda

Školské kolo GO bude prebiehať v stredu 5. februára 2020 od 14:30 do 16:00. Zaregistrovať sa môžete u p. p. Kurcinovej alebo v deň súťaže v počítačovej učebni č. 78 od 13:30 do 14:30.

Olympiáda bude prebiehať v elektronickej podobe, súťažiť môžete aj v domácom prostredí.

Viac informácií o olympiáde →