Fyzika


Úspech v krajskom kole fyzikálnej olympiády

Krajské kolo fyzikálnej olympiády, ktoré sa konalo , bolo pre našu školu veľmi úspešné. Filip Findorák (2.C) sa umiestnil v kategórii C na výbornom 2. mieste.

V kategórii D sa Ondrej Kováč (1.C) umiestnil na 8. mieste a stal sa úspešným riešiteľom a Júlia Némethová (1.B) sa umiestnila na 14. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

Šrobárka na festivale STARMUS v Bratislave

Nadácia ESET pripravila v tomto školskom roku pilotný ročník súťaže umelecko-vedeckých projektov PBL — Project Based Learning — Spoločne meníme svet. Hlavným partnerom PBL výzvy bol Festival Starmus a ambasádorom PBL výzvy bol Jean-Michel Jarre.

Naši žiaci Katarína Bartková, Karolína Takáčová, Samuel Maščeník, Dominik Mikula a Erik Seman z 3.A sa pod tímovým menom FIVEMUS zapojili do tejto výzvy. Od októbra 2023 pracovali na projekte, zúčastňovali sa online podujatí, odpovedali na otázky, plánovali, hľadali riešenia, učili sa tímovej spolupráci.

Ich projekt — Ekologická alternatíva zotierania tabúľ — splnil podmienky PBL hodnotenia, vedeckého aj umeleckého hodnotenia. Tím FIVEMUS sa v konkurencii ďalších 63 tímov z celého Slovenska umiestnil na skvelom 5. mieste vo svojej kategórii.

Ako odmenu získal tím účasť na festivale Starmus, kde mohli žiaci svoj projekt verejne odprezentovať a tiež sa zúčastnili podujatia STARMUS for SCHOOL, kde sa stretli s hviezdami svetového formátu. Naživo mali možnosť zažiť osobnosti ako Garik Israelian — astrofyzik z Inštitútu astrofyziky na Kanárskych ostrovoch, Richard Marko — generálny riaditeľ spoločnosti ESET, Jane Goodall — anglická etologička a ochrankyňa prírody, Chris Hadfield — astronaut, ktorý velil medzinárodnej vesmírnej stanici. Neopakovateľnú atmosféru festivalu v spoločnosti týchto úžasných osobností sme si všetci užili a budeme na tieto vzácne chvíle ešte dlho spomínať.

Kde sa v Košiciach hmota každý deň mení na energiu podľa vzorca E = m ∙ c²

Také miesto — Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach — sme s triedou 3.A navštívili .

Pani inžinierka Blanka Marinová (klinická fyzička) nám predstavila činnosť pracoviska, od prípravy rádiofarmák, cez diagnostiku, po terapiu otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi so zhrnutím základných fyzikálnych princípov. Dozvedeli sme sa ako využívajú rôzne zdroje rádioaktivity za účelom pomerne sofistikovanej neinvazívnej medicínskej diagnostiky a terapie. Zistili sme ako dbať na radiačnú ochranu a aké prístroje sa používajú na vyhodnotenie rádioaktívnej kontaminácie a ožiarenia. Týmto jej úprimne ďakujeme.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT