Dňa 28. septembra 2018 sa kolektív 1.A triedy pod vedením p. p. Letošníkovej a p. p. Sotáka zúčastnil festivalu vedy a vedecko-kultúrnej show na Slovensku v priestoroch obchodného centra Átrium Optima Košice, kde boli umiestnené vedecké stánky a prezentácie z regionálnych univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Vedci sa predstavili prostredníctvom ukážok vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov, prednášok o atraktívnych témach: Fyzikálne, chemické a technické vedy, robotika, spoločenské, humanitné a biologické vedy, materiály, technika a technologické exponáty. Pripravené boli aj zaujímavé vedomostné súťaže a kvízy v ktorých sme mohli naplno prejaviť svoju odbornosť a fantáziu, kreativitu a najmä vášeň pre vedu a poznanie napr. Robot-Tvoj kamarát. Výskumníci žijú medzi nami a chcú sa priblížiť verejnosti ako ľudia s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a najmä kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Dennodenne využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc rannou hygienou až po večerný relax bez toho, aby sme na to vedome mysleli.

Fotogaléria — Európska noc výskumníkov 2018

Článok — Európska noc výskumníkov bude aj v Košiciach