Projekt Erasmus+ z našich pedagógov absolvovala aj Mgr. Jana Geročová, ktorá sa zúčastnila týždňového vzdelávacieho pobytu v Bologni, zameraného na „outdoor activites“.

Cieľom kurzu bolo poskytnúť účastníkom prostriedky, myšlienky, nápady a praktické cvičenia ako integrovať „outdoor activities“ do formálneho vyučovania. Súčasťou kurzu bolo využívanie inovačných technológií, psychologických hier a doplnkových programov na báze fúzie s prírodou a vzájomnej interakcie. Účastníci, zoznamovaním sa s novými postupmi, zároveň aj spoznávali miesta v talianskom meste Bologna a v jeho okolí. Jednou z úloh bolo vystúpiť na najvyššiu budovu — vežu po 498 schodoch a prejsť najmenej 20 km pod arkádami mesta, ktoré ho chránia pred páliacim slnkom. Zároveň si pedagógovia vymenili svoje skúsenosti a obohatili sa navzájom o nové postupy a ciele v európskom školstve.

Fotogaléria — Erasmus+ Bologna