Školské kolo bude prebiehať 7. decembra až 15. decembra 2020. Každý súťažiaci môže test vyplniť len raz a len vo vyhradených termínoch, počas pracovných dní vždy medzi 7:00 – 15:00 hod.

Testy odoslané mimo týchto časov nebudú akceptované a súťažiaci, ktorí budú mať viacero odoslaných testov budú zo súťaže automaticky vyradení.

Testovanie trvá 40 minút a obsahuje 25 otázok. Zapojte sa overte si úroveň svojej finančnej gramotnosti.