Každoročne na Šrobárke jeden deň v roku otvárame dvere všetkým záujemcom o štúdium na našej škole. Tohto roku sme DOD zorganizovali v piatok a hostí bolo ozaj veľa. Pripravili sme si pre nich pútavé ukážky z vyučovacích hodín, ale aj predstavenie bohatej mimoškolskej činnosti, práce školského parlamentu, redakčnej rady školského časopisu, či ciest s programom Erasmus+ a mnoho iného.

Privítali sme aj budúcich žiakov MYP 0 a MYP 4, ktorí doplnia rady Šrobárčanov od nového školského roka.

Držíme palce na prijímacích skúškach a dovidenia v septembri.

Fotogaléria — Deň otvorených dverí na Šrobárke 2024