Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od pondelka 13. decembra 2021 prechádzame na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (PDF — 151 kB) →