Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od pondelka 12.10.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

O usmerneniach a podrobnostiach k dištančnému vzdelávaniu Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR →

Manuál pre stredné školy →