Dištančná forma vzdelávania pokračuje

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK budú pokračovať po 8. februári 2021 v dištančnej forme vzdelávania.

Zriaďovateľ školy tak rozhodol z dôvodu zlej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch, o čom informuje správou na svojom webovom sídle.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa otvoria najskôr 1. marca 2021.

Župné stredné školy budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní →