Nemčina ako šanca pre lepšie pracovné príležitosti, nemčina ako šanca študovať na kvalitnej európskej univerzite, nemčina ako šanca spoznať inú kultúru.

sme na našej škole privítali učiteľov a žiakov stredných a základných škôl, s ktorými sme spoločne objavovali možnosti a príležitosti, ktoré nemčina ako cudzí jazyk prináša so sebou.

Pre učiteľov boli v spolupráci s Goetheho inštitútom pripravené workshopy a prednášky zamerané na inovatívne vyučovacie metódy, pre žiakov zas zaujímavé aktivity. Ukážkovú otvorenú hodinu nemčiny odprezentovala p. p. Michaela Kováčová s triedou 1.D (DSD-skupina). Všetkým zúčastneným učiteľom a žiakom ďakujeme za prípravu a účasť na tomto podujatí.

Fotogaléria — Deutsche Sprachtage 2023