V chladnom a upršanom počasí sa 9. októbra 2019 konalo účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka.

Detská železnica Košice OZ v spolupráci s dobrovoľným HZ Ruskov, inštruktormi prvej pomoci SČK a inštruktorom sebaobrany Ladislavom Konrádym zabezpečili stanovištia, kde veľmi pútavou, ale aj humornou formou poskytli našim žiakom informácie a pripravili pre nich praktické činnosti. Topografické stanovište s využitím GPS aplikáciami zastrešila Mgr. Kurcinová.

Naši žiaci mali za úlohu uhasiť rozžeravenú horiacu panvicu, striekali požiarnou hadicou a vyskúšali si kyslíkovú bombu a nasadenie „plnej poľnej“. Prvá pomoc žiakom poskytla praktické rady, ako majú postupovať pri zlomeninách a sebaobrana zase nácvik obrany pozícií pri napadnutí útočníka.

Aj napriek nepriaznivému počasiu žiaci s nadšením a ochotou pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ účelového cvičenia. Vyzimení, zmoknutí, ale plní zážitkov a informácií sa napokon vláčikom vrátili opäť domov.

Fotogaléria — Účelové cvičenie pre prvákov