Po dvoch pandemických rokoch sme si opäť mohli spoločne užiť Deň otvorených dverí na Šrobárke. 3. februára 2023 sa otvorili brány školy všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí chceli nazrieť do jej priestorov.

A teda aký bol Deň otvorených dverí? Z nášho pohľadu určite úspešný — školu navštívilo množstvo detí, rodičov a dokonca aj jej bývalí absolventi. Školskými chodbami sa niesli pozitívne ohlasy na bohatý program, skvelé zážitky a množstvo zodpovedaných otázok. To, že pedagogický zbor Šrobárky podporuje u žiakov kreativitu, samostatnosť a zdravé sebavedomie, určite ukázali všetci, ktorí prezentovali jednotlivé predmety a aktivity. Nechýbali informácie o študentskom parlamente, projekte Erasmus+, školskej firme, exkurziách a v neposlednom rade o prestížnom IB programe. Jeho absolventi získajú celosvetovo uznávanú medzinárodnú maturitu IB Diploma, ktorá im otvára cestu na prestížne svetové univerzity.

Všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na DOD 2023, zo srdca ďakujeme a už teraz sa tešíme na našich nových Šrobárčanov!

Fotogaléria — Deň otvorených dverí 2023