Charitatívna akcia „Šrobárska tehla“

Milí Šrobárčania, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do charitatívnej akcie s názvom „Šrobárska tehla“.

Blíži sa čas sviatkov a je veľké množstvo rodín, ktoré žijú v ťažkých sociálnych podmienkach. Rozhodli sme sa preto zorganizovať zbierku na pomoc rodinám, ktoré to potrebujú.

Viac informácií o charitatívnej akcii →