Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Milí žiaci, katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre organizuje súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť. Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je literárna, výtvarná a elektronická súťaž.

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky.

Termín uzávierky súťaže je 15. apríl 2019.

Bližšie informácie o súťaži →