Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2023 vyhlásil Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV literárnu súťaž Báseň v štúrovčine. Do súťaže bolo prihlásených 456 básní z celého Slovenska. V 2. kategórii získala 1. miesto Malvína Hadžegová z 2.D! Touto cestou jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých podnetov!

Výsledky súťaže — Literárna súťaž Báseň v štúrovčine 2023