Astronomická olympiáda je vedomostná súťaž pre stredoškolákov, ktorú na Slovensku už 17 rokov organizujú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Súťaž má dve kolá. Ako prvé prebieha korešpondenčné kolo a jeho úspešní riešitelia postupujú do celoštátneho finále. Piati najlepší finalisti následne dostávajú možnosť reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky v zahraničí.

V tomto školskom roku sa do tejto súťaže prvýkrát zapojila aj Šrobárka. A hneď sme zaznamenali úspech. Samuel Martončík z 3.D, ktorého baví astronómia a doma má aj vlastný ďalekohľad, sa v korešpondenčnom kole v silnej konkurencii 20 úspešných riešiteľov z celého Slovenska umiestnil na výbornom zdieľanom 8. – 9. mieste. Srdečne blahoželáme!

Samo v súťaži pokračuje a 16. a 17. mája 2023 bude Šrobárku reprezentovať na celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční prezenčne v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.