Astronomická olympiáda

Milí Šrobárčania, záujemcovia o astronómiu. Otvára sa 13. ročník Astronomickej olympiády na Slovensku.

Na stránke Slovenskej astronomickej spoločnosti nájdete úlohy 1. kola v kategórii stredné školy. Riešenia príkladov prvého kola je potrebné odoslať do 31. marca 2019.

Viac informácií o olympiáde →