Milí Šrobárčania, záujemcovia o astronómiu. Otvára sa 13. ročník Astronomickej olympiády na Slovensku. Na stránke Slovenskej astronomickej spoločnosti nájdete úlohy 1. kola v kategórii stredné školy. Riešenia príkladov prvého kola pošlite do 31. marca 2019 na adresu ao@ta3.sk. Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska názov a adresu školy, dátum narodenia a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa.

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV. Celoslovenské finálové kolo sa opäť uskutoční v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v dňoch 16. a 17. apríla 2019.

Treba pripomenúť, že na základe pravidiel AO sa 5 najlepších úspešných riešiteľov finálového kola zúčastní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). Vlani sa 5 najlepších študentov okrem účasti na IOAA v Pekingu zúčastnilo aj 8 dňového workshopu na Balatone v Maďarsku, takže sa oplatí zabojovať a doplniť si poznatky zo všetkých oblastí astronómie.

Zadanie — Úlohy 1. kola kategórie stredné školy