Anglický jazyk


Pancake Day na Šrobárke

Utorok pred popolcovou stredou je na Šrobárke sladký a zábavný. V anglicky hovoriacich krajinách tomuto dňu hovoria Pancake Day, Shrove Tuesday alebo Mardi Gras a spája sa s ním množstvo milých tradícií. Jednou z nich je palacinkový beh, ktorý usporadúvame na škole každý rok. Beháme po chodbách s panvicou, vyhadzujeme palacinky do vzduchu a snažíme sa ich chytiť. Šikovnejší a rýchlejší vyhrávajú a všetci sa tešíme na sladkú odmenu. Zážitkovou formou sa učíme o tradíciách iných krajín.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku našu školu úspešne reprezentovali v kategórii 2A Nathaniel Kňazovický (3. miesto), v kategórii 2B Jana Saksunová (7. miesto) a v kategórii 2C2 Mária Badidová (4. miesto). V kategórii 2C1 postupuje Olívia Jánošíková zo školského kola priamo na krajské kolo.

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT