Vášeň pre vedu, bádanie a objavovanie mali možnosť predviesť na svojich projektoch účastníci celoštátneho kola súťaže Festival vedy a techniky, ktorý každoročne organizuje AMAVET začiatkom novembra v Bratislave. Celkovo takmer osemdesiat projektov z mnohých oblastí humanitných a prírodných vied zaujalo porotu, ale vybrať museli len tie skutočne najlepšie.

A tu máme skvelú správu, že so svojím projektom TESTOVANIE NÁSTROJOV NA ŠTÚDIUM MOLEKULÁRNYCH SIGNÁLOV CELOTELOVEJ ODPOVEDE NA CVIČENIE postúpila naša žiačka z DP1 Izabela Mária Hašková na GENIUS OLYMPIAD v New Yorku, ktorá sa bude konať v júni 2024. Tento úspešný projekt bude mať Izabela možnosť prezentovať aj na konferencii Mladá nádej slovenskej vedy, ktorú usporadúva Slovenská akadémia vied.

International success od our DP student

It must be pure passion for science, research and discovering things that made successful students get to a national round of Festival vedy a techniky, which is annually organised by AMAVET at the beginning of November. Altogether 80 projects were presented there from all different areas of humanities and sciences.

The great news is that our DP1 student Izabela Mária Hašková got to GENIUS OLYPIAD in New York organised in June 2024 with her project DEVELOPMENT OF TOOLS TO STUDY MOLECULAR SIGNALS OF THE WHOLE-BODY RESPONSE TO EXERCISE (TESTOVANIE NÁSTROJOV NA ŠTÚDIUM MOLEKULÁRNYCH SIGNÁLOV CELOTELOVEJ ODPOVEDE NA CVIČENIE). There is also an opportunity for Izabela to present her project at the conference Mladá nádej slovenskej vedy (The young hope of Slovak Science) arranged by Slovak Academy of Sciences. Thank you, Izabela.

Fotogaléria — Celoštátne kolo AMAVET – vedátorský projekt