Aktualizácia Školského semaforu MŠVVaŠ
  • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma — nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.
  • Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom Edupage.
  • Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa školy.

Školský semafor (26.11.2021) →

Rozhodnutie MŠVVaŠ (26.11.2021) →

Usmernenie pre žiakov a rodičov →