Zmeny v maturitných skúškach a prijímacích pohovoroch

Maturitné skúšky:

  • V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠ do 31. marca 2021.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Prijímacie skúšky:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

  • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

  • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021.

Viac informácií o rozhodnutí →

Rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021 →
Najčastejšie otázky k rozhodnutiu →