Ani tento rok školský parlament nezaváhal a podujal sa na organizáciu tradičného zberu papiera. Šrobárčania, ako je to už zvykom, prejavili neobyčajnú agilnosť a ekologickú uvedomelosť, čo viedlo k vyzbieraniu úctyhodných 7463 kg. Najaktívnejšie sa prejavili tieto triedy:

1. miesto — 2.C — 1332 kg
2. miesto — 1.A — 819 kg
3. miesto — 1.E — 725 kg

Všetkým zúčastnením vrelo ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Fotogaléria — Zber papiera (september 2023)