Záujem o domáce samotesty — zadarmo

Vážení rodičia, milí žiaci,

s najväčšou pravdepodobnosťou aj nový školský rok bude v tieni pandémie. Preto sa musíme na toto ťažké obdobie pripraviť. Jednou z prvých úloh je najneskôr do štvrtka, 26.08.2021 do 12:00 hod., prostredníctvom nášho ŠIS Edupage zistiť váš záujem o domáce samotesty, ktoré ponúkajú možnosť dobrovoľného testovania v domácom prostredí sadou 25 testov Ag testov. Samotesty 25 kusov/1 žiaka sú zadarmo.

Záujem o uvedené testy nájdete v časti PRIHLASOVANIE. Prosíme o dodržanie uvedeného termínu, nakoľko práve k nemu sa viaže termín objednávania i následnej distribúcie testov.

O presnom termíne distribúcie testov rodičom (zákonným zástupcom) budeme informovať prostredníctvom ŠIS Edupage. Rodičia (zákonní zástupcovia) našich budúcich prvákov už dostali prihlasovacie údaje do ŠIS Edupage formou notifikačného e-mailu a preto prosíme aj ich o vyjadrenie sa.

Prajeme vám všetkým veľa síl a pevné zdravie.