Zápis žiakov do prvého ročníka

Zápis prijatých uchádzačov sa koná dňa 20. mája 2019 (pondelok) v čase od 14:00 do 17:00 alebo 21. mája 2019 (utorok) v čase od 14:00 do 17:00. Prosíme priniesť zápisný lístok a občiansky preukaz. Žiakom, ktorí boli prijatí, bude rozhodnutie odovzdané priamo pri zápise. Zákonný zástupca vyberie zameranie triedy pre uchádzača pri zápise.

Riaditeľka školy na požiadanie umožní dňa 20. mája 2019 od 14:00 do 17:00 nazrieť do písomných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi.

Ďakujeme Vám všetkým za prejavený záujem o štúdium na našej škole. Všetkým žiakom želáme veľa úspechov.

Výsledková listina prijímacieho konania →