Na pôde našej školy sme s radosťou privítali našu bývalú pani riaditeľku PhDr. Janu Teššerovú, ktorá k nám priviedla na besedu troch študentov zo zahraničia. Ich pobyt na Slovensku sa uskutočňuje vďaka podpore Rotary klubu, o čom nám viac povedali počas besedy s našimi žiakmi.

Súčasťou ich úvodných prezentácií boli informácie o krajinách, z ktorých pochádzajú, a tak sme sa mali možnosť dozvedieť mnoho zaujímavého o Austrálii, Argentíne a štáte Florida, keďže jedna zo študentov prišla na desaťmesačný pobyt na Slovensko z USA. Mali možnosť spoznať naše mesto aj región, komunikovať so svojimi rovesníkmi, ktorých považujú za dosť hanblivých. Čo bolo pre nás všetkých veľmi milé, všetci traja študenti ovládali slovenčinu na sympatickej komunikačnej úrovni, čo nám predviedli v závere stretnutia. Veríme, že do svojich domovov si odnesú len pekné dojmy zo Slovenska. Nám bolo potešením.

Fotogaléria — Rotary klub – zahraniční študenti